Sản phẩm XADO

Chất Hồi sinh Xado là tổ hợp nhiều chất thành phần. Hệ ma sát của...

Vài ý kiến tư vấn về XADO

Cùng tham khảo một số nguyên tắc và ý kiến để áp dụng thành công...

Dầu nhớt nguyên tử XADO – Xado Atomic Oil

Sự phát minh ra nguyên lý " Hồi sinh - Revitalization " máy móc cơ...

Tìm hiểu về công nghệ Atomic Metal Conditioners (AMC)

Sản phẩm Atomic Metal Conditioners (AMC) (tạm dịch là chất điều tiết kim loại) được...

Giới thiệu công nghệ gốm kim loại XADO

Công nghệ Xado của Tập Đoàn hoá chất Xado Ukraine là công nghệ mới nhằm...

XADO không phải là chất phụ gia

Chất hồi sinh Xado-Revitalizant không phải là phụ gia. Xado là hoá chất để sửa...

Ứng dụng công nghệ XADO

Xado phục hồi tốt kích thước hình học và làm tăng độ bền của các...