Back To Top

XADO

0902-555-736
 • 0902-555-624
 • 0902-555-782
 • 0901-330-433
 • 0902-555-482
 • 0915-545-750
Giỏ hàng rỗng

Nhiên liệu diesel bị đóng băng, khởi động khó khăn của động cơ diesel ở nhiệt độ môi trường xung quanh thấp

 1. Ứng dụng nhiên liệu diesel không tương ứng với mùa hoặc vùng khí hậu, và cũng áp dụng nhiên liệu diesel không tương ứng với các tiêu chuẩn thực hiện (hàm lượng parafin cao). Lý do đóng băng nhiên liệu diesel là sự hiện diện của hydrocacbon paraffin (parafin). Ở nhiệt độ thấp parafin bắt đầu kết tinh. Kết quả là, nhiên liệu diesel dày lên và bị nhớt. Các tinh thể nhỏ nhất của paraffin làm tắc nghẽn các bộ lọc nhiên liệu, tích tụ trong ống dẫn ống và chặn phân phối nhiên liệu cho các chai.
   
 2. Sự hiện diện của độ ẩm trong nhiên liệu diesel. Độ ẩm trong nhiên liệu diesel có thể gây ra sự thất bại của việc phân phối nhiên liệu cho các xilanh động cơ ở nhiệt độ thấp. Ở nhiệt độ tích cực nước và nhiên liệu hình thành nhũ tương phá hủy hộp mực lọc của bộ lọc chính, và ở nhiệt độ đóng băng tinh thể băng làm tắc nghẽn các bộ lọc nhiên liệu

Chi tiết

Recommendations

 1. 1. In case diesel fuel, not corresponding to the season, climatic zone or performance standards is applied by necessity, it is recommended to introduce one of the special depressor agents into the diesel fuel before the decrease of ambient temperature:
  • Antigel + superconcentrate at the ratio of 1:1000 for diesel fuel
  • Antigel - superconcentrated diesel fuel treatment
  • Antigel – agent for improvement of low-temperature properties of diesel fuel
  Application of these agents according to the application instructions allows to decrease the diesel fuel pour point by 10…12 °С and cold filter plugging point by 8…10 °С.

  Note: It often happens, that summer diesel fuels are mixed with jet fuel, liquid petroleum oil or gasoline to decrease the pour point. It leads to the decrease of cetane rating of fuel and further breakdown of the engine and fuel pump. Besides such “winter solar oil” has a very low flash point, which increases the flammability of diesel fuel.
 2. For binding and removing moisture from diesel fuel regular application of one of the special cleaners for fuel systems of diesel engines is recommended:
  • Verylube fuel system cleaner (Diesel)
  • DIESEL-LUX – complex treatment
  • MultiCleaner (Diesel) - fuel system cleaner for diesel engine
  • F8 Complex Formula (Diesel) – diesel engine protection
  • - from the consequences of low-quality fuel application.

HOTLINE
0902-555-736 | 0902-555-624
0902-555-782 | 0901-330-433
0902-555-482 | 0915-545-750
© Copyright - Xado Việt Nam All Right Reserved